Previous slide
Next slide

مشتریان

advanced divider

مراحل همکاری

1_ آشنایی و برآورد زمان پروژه

2_ بررسی هزینه و عقد قرارداد

3_ بررسی فرآیند واقعی درحال انجام

4_ تدوین فرآیندهای جدید و اصلاح قدیمی ها

گروه تحقیقاتی سعدی عزیزی همواره در کنار شما هست

درباره استانداردها بیشتر بدانیم :

advanced divider